ඔබත් Google Pixel දුරකථනයක් මිලදී ගන්න ඉන්නවද…? එහෙනම් මේක බලන්න.

කව්රුත් දන්නà·� ගූගල් සමà·�ගම ලà·�කයට හඳුන්වà·�දුන් “ගූගල් පික්සල්” මේ වනවිට කà·�ටත් සුපුරුදු මà·�තෘකà·�වක් වෙලà·�. ඇත්තටම ගූගල් පික්සල් සඳහà·� තියෙන්නේ මෑත ඉතිහà·�සයක්, ඒ වුවත් බොහොම කෙටි කà·�ලයකදී ඉතà·� ජනප්‍රියත්වයට පත්වීමට සමත් වී තිබෙනවà·�. මේම ලිපියෙන් ගූගල් පික්සල් දුරකථන වල ඉතිහà·�සය සහ එක් එක් දුරකථන à·ƒà·�පේක්ෂව විමසà·� බලමු. (Image Copyright: Digital Trends) Google Pixel 3 සහ Google […]

Read More

වොයේජර් ය�න� දෙකම ද�න් අන්තස්ත�රීය අවක��යේ

නà·�à·ƒà·� ආයතනයේ දිගු දුර ගවේෂඔ යà·�නà·� අතුරෙන් දෙවà·�න්න වන වොයේජර් 2 අභ්‍යවකà·�à·� යà·�නය ද දà·�න් සුර්ය බලපෑමට යටත් හෙලිස්ගà·�ලයෙන්(heliosphere) ඉවත්ව අන්තස්තà·�රීය අවකà·�à·�යට(interstellar space) ඇතුල්ව ඇතà·�යි නිල à·€à·�යෙන් ප්‍රකà·�à·�යට පත් කෙරේ. අභ්‍යවකà·�à·� ගවේෂඔයේ නව පිටුවක් සළකුඔු කරමින් වොයේජර් 1 යà·�නය à·€à·�ඩිම දුරක් ගමන් ගත් මà·�නව වර්ගයà·�ගේ දූතයෙකු විලසින් හෙලිස්ගà·�ලයෙන් ඉවත්ව අන්තස්තà·�රීය අවකà·�à·�යට ඇතුල් වූ ඒ ඓතිහà·�සික […]

Read More

�ක්ති ප්�රජ�තන්ත්�රීකරණය: උපරිධ�රිත�්�රකය(ultracapacitor)

බà·�ටරියට විකල්පයක් à·€à·�යෙන් පà·�මිඔි ඔහයිහà·� à·„à·’ Standard Oil සමà·�ගමේ රොබට් රයිට්මයර් ‘සුපිරි ධà·�රිත‍à·Š‍රකය’ ගà·�න අපි පසුගිය බ‍à·Š‍රහස්පතින්දà·� ලිපියෙන් à·ƒà·�කච්ඡà·� කළෙමු. (මෙතà·�නින් කියවන්න) 1990 ගඔන් වල සුපිරි ධà·�රිත‍à·Š‍රක à·€à·�නිජ à·€à·�යෙන් යථà·�ර්ථයක් බවට පත්ව තිබුඔි. ඒවà·�යින්, ක්ෂඔික, කෙටිකලක් පවතින උපස්ථ (back-up =අවà·�à·Š‍යවූ විට ගත à·„à·�කි අතිරේකà·�ක්තිය) à·�ක්තිය à·ƒà·�පයිඔ. ප‍à·Š‍රධà·�න විදුලිබලය ඇනහිටි විට, පරිගඔක ආරක්ෂà·�කà·�රීව වසà·� දà·�මීමට […]

Read More

MacLaren එකක් වගේ එන අලුත්ම OnePlus දුරකථනය

ස්මà·�ර්ට් දුරකථන ලà·�කයට අලුත් අලුත් දේ හඳුන්වà·�දෙන OnePlus සමà·�ගම ඔවුන්ගේ පස්වà·�නි වසර à·ƒà·�මරීම සඳහà·� මේ වනවිට සූදà·�නමින් ඉන්නවà·�. OnePlus සමà·�ගම මේ à·ƒà·�මරුම සිදු කරන්නේ පà·�රිභà·�ගිකයන් හට තවත් අලුත් අත්දà·�කීමක්  එක්ක. ඒ නවතම OnePlus 6T MacLaren සමගින්. OnePlus සහ McLaren දෙකෙහි ලà·�ංජන(Image Copyright: Scroll.in) මොකද්ද මේ OnePlus 6T MacLaren ? එංගලන්තයේ සුප්‍රකට Racing Car නිෂ්පà·�දන […]

Read More

අන්තර්ජà·�ලයේ අවසà·�නය මෙයද…?

රටවල් 28 ක à·ƒà·�මà·�ජිකයන්ගේ සහභà·�ගීත්වයෙන් සබà·�ඳි යුරà·�පà·�නු එකමුතුව විසින් පසුගිය දිනක අන්තර්ජà·�ලය භà·�විතයේ ඇති බුද්ධිමය අයිතීන් පිළිබඳ යà·�ජනà·�වන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවà·�. යුරà·�පà·� එකමුතුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අන්තර්ජà·�ලය සම්බන්ධ බුද්ධිමය අයිතීන් පිළිබඳ යà·�ජනà·�à·€ 13 වන පනත à·€à·�යෙන් හඳුන්වනු ලබනවà·�. මෙම පනත මගින් යුටියුබ්, ෆේස්බුක් ඇතුළු අනෙකුත් අන්තර්ජà·�ලය සම්බන්ධ කටයුතු සඳහà·� යොදà·� ගනු ලබන පින්තූර, […]

Read More

ඇල්ජීරිය�නු ෆොසිල, ගල් ආයුධ ප්�රභවය පිළිබඳ ස�කසංක� මතුකරයි

ඔල්ඩවන්(Oldowan) යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අප දන්නà·� පà·�රඔිතම ගල් ආයුධ තà·�ක්ෂඔය පටන්ගෙන ඇත්තේ මීට වසර මිලියන 2.6 නà·�ගෙනහිර අප්‍රිකà·�වේ යයි විà·�à·Šà·€à·�සකෙරෙන ඇතර පසුව අප්‍රිකà·�නු මහද්වීපය පුරà·�ම පà·�තිර යන්නට ඇතà·�යි à·ƒà·�ලකේ. එසේ වුවද, අලුතෙන් ලà·�බී ඇති à·ƒà·�ක්ෂි වලින් කියවෙන්නේ දළ à·€à·�යෙන් සෑම කටයුත්තකටම පà·�විච්චි කළ à·„à·�කි ගල්වලින් කඩà·� à·ƒà·�කසූ ගල් ආයුධ භà·�විතය එකිනෙකà·�ගෙන් ස්වà·�ධීනව අප්‍රිකà·�වෙ […]

Read More

ස�පේක්ෂත�ව�දය  තහවුරුවට තවත් ස�ක්ෂි

ගුරුත්වය පිළිබඳ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් ගේ පà·�à·„à·�දිලි කිරීම සුවිà·�à·šà·‚à·“ පරීක්ෂඔයක් මගින් තහවුරු කරමින් තà·�රකà·� විද්‍යà·�ඥයà·�, අපේ (ක්ෂීරපථය) මන්දà·�කිඔිය හෙවත් ගà·�ලà·�ක්සිය මධ්‍යයේ ඇති සුපිරි දà·�à·€à·�න්ත කළුකුහරය වටà·� ආලà·�කයේ වේගයෙන් සියයට තුනක පමඔ සමà·�න (යථà·�තථ්‍යව කීවොත් ආලà·�කයේ වේගයෙන් 2.7%ක) වේගයකින් ගමන් කරන තනි තරුවක ගමන්පථය නිරික්සීමට සමත් වෙයි. තà·�රකà·�à·€ පසුගිය මà·�යි 19 දà·� , කළුකුහරයටට වඩà·�ත් ආසන්න අවස්ථà·�වේ […]

Read More

විද්�ය�, ගණිත සහ ත�ක්ෂණ පොදු තේම�: පද්ධති

සමහර à·€à·�දගත් තේමà·�වන් විද්‍යà·�à·€, ගඔිතය සහ තà·�ක්ෂඔය පුරà·�වට ව්‍යà·�ප්තව පවතින අතර අප සලකà·� බලන්නේ පුරà·�ඔ à·�ිෂ්ටà·�චà·�රයන් වේවà·�, මනුෂ්‍ය à·�රීරය වේවà·�, එසේත් නà·�තිනම් ධූම කේතුවක් වේවà·� ඒ සෑම තà·�නකදීම ඒවà·� යළි යළිත් අපට හමුවෙයි. ඒවà·�, à·�à·�ස්ත්‍රීය à·�ික්ෂඔයන්ගේ මà·�යිම් අභිබවà·� යන එමෙන්ම සිද්ධà·�න්තයන්, නිරීක්ෂඔ සහ à·ƒà·�ලසුම් පà·�à·„à·�දිලි කිරීමේදී ඵලදà·�යි බව සනà·�ථ වන අදහස්ය. එකී අදහස් කිහිපයක් […]

Read More

සංකල්ප ස�ර සංග්�රහය 105: මූල්�ය ව�දය(Monetarism) 

මහà·� සංකල්ප ගà·�න සරලව à·„à·� කෙටියෙන් දà·�ක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් මූල්‍යවà·�දය වනà·�à·„à·’ 1960 ගඔන් වල සිට බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන ආර්ථික විද්‍යà·� මතවà·�දයකි. නූතන නිදහස් වෙළඳපොළ ආර්ථික විද්‍යà·�වේ ‘කට්ටඩියෙකු’ ලෙස à·ƒà·�ලකෙන, ඇමරිකà·� එක්සත් ජනපදයේ ආර්ථික විද්‍යà·�ඥයෙකු වූ මිල්ටන් ෆ්‍රීඩ්මà·�න් (1912 – 2006) මේ මතවà·�දය à·„à·� සමීප සම්බන්ධතà·�වක් පෙන්නුම් කරයි.  මූල්‍යවà·�දය දක්වන්නේ ආර්ථිකයක […]

Read More

පණපිටින් එළුවන් මිලදී ගන්න පුළුවන් අපූරු ඩිලිවරි ඇප් එක

මේ අමුතුම කතà·�à·€ අපිට දà·�නගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මධ්‍යම අප්‍රිකà·�නු රටක්වන Angola රà·�ජ්‍යයේ අගනගරය මුලික කරගෙන. Luanda ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන Angola රà·�ජ්‍යයේ අගනගරය ඉතà·�මත් දියුඔු වරà·�ය නගරයක් වෙනවà·�. මිලියන 2.5 කට ආසන්න ජනතà·�වක් මෙහි ජිවත් වෙනවà·�. අත්ලà·�න්තික් à·ƒà·�ගරයට මà·�යිම්ව පිහිටà·� ඇති මෙම නගරය බොහොම කà·�ර්යබහුල නගරයක්. අපි කතà·�කරන්න යන App එක සඳහà·� මේ කà·�ර්යබහුල බව විà·�à·šà·‚ […]

Read More