උසස් පෙළ විද්‍යාව (WEB Address)

HarshaHarsha Student
edited November 2014 in Advanced Level

 1. https://drive.google.com/file/d/0B4nWhy8KTcxjNFJlUEdvVXpBY0U/edit

 2. http://vidunena.com

 3. http://viduresa.com

 4. http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk

 5. http://tckalevel.weebly.com

 6. https://slstudent.wordpress.com

 7. http://www.sathsayura.com

 8. http://www.zoom.lk

 9. http://vibhawa.com

 10. https://www.youtube.com/watch?v=Gj5FkqTdbYo

 11. https://www.youtube.com/watch?v=EIrmB6LEAXY&list=UUasVFKjkaH8JZN6dapOWW2Q&index=10

 12. http://csklanka.blogspot.com

 13. http://albiologysinhala.blogspot.com

 14. http://isiwaranena.com

 15. http://www.sinhalaelibrary.com

 16. http://www.tutorbuddy.lk

 17. http://vamatha.com

 18. http://ictezy.com

 19. http://www.danuma.lk

 20. http://si.wikipedia.org

 21. http://dostharamama.wordpress.com

 22. http://bloggadolgenes.blogspot.com

 23. http://www.rupavahini.lk

 24. http://samanbandaraherath.blogspot.com

 25. http://sipsaviya.blogspot.com

 26. http://www.vidusala.com

 27. http://www.edulanka.lk

 28. http://vidudenuma.wordpress.com

 29. http://stolenlantern.blogspot.com

 30. http://sinhalesebiologylessons.blogspot.com

 31. http://iobsl.org

 32. http://mobile.www.searchtube.us

 33. http://tissajananayaka.weebly.com

 34. http://saviya.lk

 35. http://tikirimalaya.wordpress.com

 36. http://human.biodigital.com

 37. http://slstudent.wordpress.com

 38. http://chathurangasirge.blogspot.com

 39. http://tissajananayaka.lk

 40. http://www.gannadeshiyade.com

 41. http://studentlanka.com

 42. http://mycomputer59.blogspot.com

 43. http://sinsinhala.wordpress.com

 44. http://musicportals.biz

 45. http://hareendraperera.wordpress.com

 46. http://roboticslk.blogspot.com

 47. http://slalevelict.blogspot.com

 48. http://guideurself.com

 49. http://slscienceclass.weebly.com

 50. http://www.zik3.com

 51. http://ouac-edu.blogspot.com

 52. http://dineshmadusanka.wordpress.com

 53. http://sinsch.wordpress.com

 54. http://www.gannadeshiyade.com

 55. http://www.andaberaya.com

 56. http://biounquest.blogspot.com

 57. http://www.quickiwiki.com

 58. http://cgiproxy6.appspot.com

 59. http://can999.blogspot.com

 

 


 1. http://alpastpapers.wordpress.com

 2. http://alsri95.blogspot.com

 3. http://jananinarahenpita.blogspot.com

 4. http://minipuramawisuro.wordpress.com

 5. http://education.synergyy.com

 6. http://nie.lk

 7. http://harshanageadaviya.blogspot.com

 8. http://is.glosbe.com

 


 1. http://akalankanuwan.com

 2. http://scienceunrated.com

 3. http://advancelevelchemistry.blogspot.com

 4. http://physicsprac.blogspot.com

 5. http://profasl.blogspot.com

 6. http://chemistrypotha.blogspot.com

 7. http://alhelp.blogspot.com

 8. http://jivithe.blogspot.com

 


 1. http://can999.blogspot.com

 


 1. http://dileepanuwan.wordpress.com

 2. http://chemistrysir.blogspot.com

 3. http://vidyawa.com

 


 1. පදාර්ථයේ විදුත් බව Matter 1 - video - New Lahore

 


 1. Biology G.C.E A/L – 2013 ජීව විද්‍යාව | MCQlk

 2. Download Physics Content භෞතික විද්‍යාව බාගත කිරීම් | scienceUNRATED.com

 3. කපිල සිරිවර්ධන - සොඳුරු ජීව ලොකයේ සෞන්දර්යය චාරිකාව...

 4. Download Biology Content ජීව විද්‍යාව බාගත කිරීම් | scienceUNRATED.com

 5. Physics - භෞතික විද්‍යාව Archives - Guideurself.com

 6. GIT A/L - IT ගුරුගෙදර

 7. Shilpa Sayura : e-SDI Project

Comments

 • madhurasrimadhurasri Administrator
  ගොඩක් ස්තූතියි යාළුවා... දන්න කියන වෙබ්සයිට් බොහොමයක් අතරේ නොදන්න වෙබ්සයිට් කිහිපයකුත් තියෙනවා. තවම හැම එකකටම ගිහින් බැලුවේ නම් නෑ... බලන්න ඕනේ හෙමිහිට :D

  gannadeshiyade.com කියන්නේ අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවියක් නෙමෙයිනේ... ?

  @Jayasinghe Sirගේ සයිට් එකත් තියෙන්නේ මේ :D
 • ane meva mama damma maga history akan bala gena aka hinda akak daka varadinna athi

  habai godak thiyenna sinhala adyapanika web site thama 

  :D

  :D

 • madhurasrimadhurasri Administrator
  හ්ම්ම්... එල එල. :-bd
 • aka ivath karana hati kiyanavada?

 • ගොඩක් වටිනවා සිසුන්ට ... අගය කරමි ඔබගේ කාර්ය!

 • bohoma sthuthi sir

 • ගොඩන් වටින site ටිකක්........

  =D>

  =D>

 • :D

 • ගොඩක් වටිනටවා.updateekkak one wei wage

Sign In or Register to comment.