ලුවිස් තිත් කතිර ව්‍යුහ

edited November -1 in Advanced Level

N2O3    වල තිත් කතිර ව්‍යුහය කොහොමද?

 

Best Answer

Answers

 • edited November -1

  මේක විතරක් නෙවෙයි තවත් ස්ථායි ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හොයලා  බලන්න.

 • edited November -1

  ඔව්. තව තියනවා තමයි. සේරම අවශ්‍ය නැ නේ

 • edited November -1

  n2o3 පැවතිය හැකි ව්‍යුහ කිව්වහම 2ම අදින්න  ඕනේ නේද

 • edited November -1
  Oya ahala tiyenneව්‍යුහය kiyalane..ව්‍යුහ kiwwoth seerama adinna oone
 • edited November -1

  ko ithin anika

 • edited November 2015

  image

Sign In or Register to comment.