මේ පාර O/L ගණන් පේපර් එකේ කුලක ගාන

kavindukavindu Member
edited December 2015 in Ordinary Level

මේකෙ පළවෙනි කොටසේ වෙන් රූපය අඳින්නෙ කොහොමද ?

image

හෘද රෝගවලින් පෙළුණු සියලුදෙනාත් දියවැඩියාවෙන් පෙළුණු සියලුදෙනාත් ආතතියෙන් පෙළුණා නම් ආයෙ මොකක්ද අන්තිමට කියලා තියෙන එකේ තේරුම ?

පුද්ගලයන් 3දෙනෙකු ආතතියෙන් පමණක් පෙළුණු අතර පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු ආතතියෙන් නොපෙළුණි.

මෙහෙම වෙන්නෙ කොහොමද ? ඔක්කොම ඉන්නෙ 40යි. ඒ 40 දෙනාටම හෘද රෝග හරි දියවැඩියාව හරි තියෙනවා.. ඉතින් කොහොමද 4 දෙනෙකුට ආතතිය විතරක් තියෙනවා කියන්නෙ ?

kulaka.jpg
650 x 427 - 125K
Tagged:

Comments

 • ShamalShamal Member
  edited December 2015 Accepted Answer

  පළවෙනි ප්‍රශනයට නම් මේක වෙන්න ඹ්නෙ මල්ලි උත්තරේ මම හිතන විදිහට නම්

   

  image

  Untitled.png
  819 x 533 - 21K
 • ShamalShamal Member
  Accepted Answer

  දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය  13යි

  තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට වෙන්රූපය   

  image

  හතර වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය 5යි

  12.png
  819 x 520 - 16K
 • හිතුවෙවත් නැති විදිහකටනෙ අඳින්න තියෙන්නෙ 8-}
  thank you අයියේ... ^:)^
 • scrscr Member
  edited December 2015
  @Shamal bro ඔය උත්තර ටික ඔය විදිහට ම ලෙසටම ආවා බන් ඕවා සුවර් නේද?එලම එලම
Sign In or Register to comment.