මේකෙ සාධක හොයන හැටි කියල දෙන්නකො

PoddaPodda Student
edited June 2014 in Ordinary Level
image
Tagged:

Comments

 • MessaMessa Student
  edited October 2013 Accepted Answer
  මෙන්න මෙහෙම...
  x(x+2)(1+y)(1-y)
 • @Messa meka karana widiya kiyala dennako..
 • මේක කරන විදිහ මල්ලී..... ම්ම්ම්..... මේක නිකන් ඉබේටම වගේ ලියවෙනවනෙ මල්ලි...  :P

  @Nipuna_Ayeshan.............. මේක කරන විදිහ කියලා දෙන්න මතකදෝ...... 
 • madhurasrimadhurasri Administrator
  edited October 2013 Accepted Answer
  X^2-Y^2+2X+1
  මේක ඔයා ලියාගන්නකෝ මෙහෙම.... X එක්ක තියෙන ඒවා ළඟට ගන්න
  X^2+2x+1-Y^2

  1^2=1 යිනේ....

  ඒක හින්දා මෙහෙම ලිව්වත් වැරද්දක් නෑ....

  X^2+2X+1^2-Y^2

  ඊට පස්සේ ඉතින් ඉතුරු ටික කරගන්න විදිහ ඔයාට තේරෙනවා ඇති නේද....?

  x(x+2)(1+y)(1-y)

 • Godaaaaaaaaaaaaakkk Thanks Ayyala...!
 • madhurasrimadhurasri Administrator
  Accepted Answer
  එල එල මල්ලියා...
 • :-bd
 • yasasyasas Member
  edited February 2014
  [-( x(x+2)(1+y)(1-y) මේක වැරදියිනෙ x(x+2)+(1+y)(1-y) නේද මල්ලි
  මේක x ගෙ වර්ගජ සමීකරණයක් ලෙස සලකල

  (x+1-y)(x+1+y) ගන්න.
Sign In or Register to comment.